Galleri F 15

Helge Røed – Outside / Inside

5. mai - 24. jun 2012

Uteromsprosjekt i hageanlegget på Alby og malerier i storsalen.

Helge Røed (f. 1938) er en av de norske kunstnerne som er nært knyttet til Galleri F 15. Hans utvikling som kunstner ble tett fulgt opp av familien Brandstrup i den perioden de var ansvarlige for Galleri F 15. Mange kjenner til hans installasjon med gule plastbøtter, som ble vist på plenen foran hovedhuset på Alby i 1974. Fra 5. mai kan publikum oppleve ett nytt monumentalt uteromsprosjekt signert Helge Røed.

Prosjektet er plassert på plenen utenfor hovedbygningen på Alby gård. Her tegner Helge Røed opp et svevende kvadrat ved hjelp av lette tekstiler. Uteromsprosjektet speiler de eksisterende strukturene som er i hageanlegget, men gjennom fargekontrastene, rødt, oransje og gult mot blå himmel og grønt gress vil betrakteren bli oppfordret til å oppleve den kjente hagen og landskapet rundt på nytt.

Helge Røed viser parallelt utvalgte malerier i storsalen på Alby. Slik oppstår en forbindelse mellom maleriene og Land Art-prosjektet.

-I tillegg til at Helge Røed-prosjektet er en del av arbeidet med å vekke til live interessen for Galleri F 15s historie, ønsker vi også å hedre en kunstner som var en av de første til å arbeide med Land Art i Norge, sier Siv Hofsvang, kurator ved Punkt Ø. Helge Røed har en stor og solid produksjon som maler og tegner, men det er uteromsprosjektene hans som har en helt spesiell plass i norsk kunsthistorie. -Her i Norge har det ikke vært mange som har arbeidet med store skulpturelle uteromsprosjekter som gjør at man opplever landskapets former på nye måter, Helge Røed er ett av unntakene, sier Hofsvang videre.

Helge Røed har sin bakgrunn som kunstner fra skoler i Italia og i Oslo på sekstitallet. Hans interessefelt i kunsten har siden den gang forholdt seg til kunst i relasjon til natur, romlige forhold, geometrisk struktur – organisk form, blant annet. I uteromsprosjektene viser han en interesse for å se landskapet på en ny måte, med nye øyne. Han river oss ut av våre vante forestillinger om landskapet vi har sett så mange ganger, og prosjektene kan si noe om stedet de vises i som vi ikke har vært oppmerksomme på før.

Luften er et viktig element både i Røeds uteromsprosjekt, og i hans malerier. Volumene blir definert av geometriske former, og de geometriske formene gjør disse tomrommene nærmest håndfaste. Det er kunstnerens evne til å formidle denne spenningen mellom form og tomrom som skaper liv i verkene hans, både i uteromsprosjekt og i malerier.

Helge Røed har hatt en innvirkning på mange unge kunstnere gjennom Land Art-prosjektene han holdt ved Mølla Kunstskole på 1990-tallet.

Kurator: Siv Hofsvang

1 Helge Røed. Maleri 2012

Helge Røed. Maleri 2012