Galleri F 15

STEREO. NOT MONO

15. sep - 18. nov 2012

Blikk på Østlandet og Schleswig-Holstein
Ostnorwegen und Schleswig-Holstein im Blick

STEREO. NOT MONO. Østlandsutstillingen 2012

 Østlandsutstillingen 2012 – en bilateral utstilling for kunstnere på Østlandet og i Schleswig-Holstein. 

 «Av og til tror jeg at den europeiske kunsten i sin helhet alltid vil være provinsiell når den er god»..

Per Olov Enquist

«Men den tonen som du nevner – hvilke innflytelser kommer inn der? Jeg håper at dette spørsmålet ikke lar seg besvare entydig, men at det i litteraturen finnes noe som man ikke helt kan få tak i».

Jón Kalman Stefánsson

Kunstnere har alltid vært på reise. I de siste årene har man imidlertid kunnet legge merke til at man stadig mer tenker seg verden som et «brett til å spille på». Og dette gjelder ikke bare innenfor det globale næringslivet og for transport men også i kunsten. Toppsjefer i næringslivet, kunstnere og utstillingskuratorer er hele tiden underveis og arbeider i vidt forskjellige deler av verden.

Hvilken innvirkning har dette på kunsten? Spiller den regionen, det landskapet som kunstneren vender tilbake til og bor i en rolle i hans eller hennes kunst i dag? Og på hvilken måte har regionen noen gang hatt innvirkning på kunsten? Hvordan dannes forestillingen om en region? Hva er det som blir typisk for et område? Og når skjer det at det typiske blir til en stereotyp? Er det typiske bare noe som kun sett utenfra oppfattes som en slik stereotyp? De lyse midtsommernettene i Norge eller de blomstrende rapsåkrene i Schleswig-Holstein? Og hvilken innvirkning har de regionale særegenhetene? Inngår disse i kunsten som et motiv eller mer som en stemning eller fortellertone?

Et blikk på kunsthistorien viser: Kunsten har ofte benyttet seg av det typiske som motiv, men skapte omvendt også ved hjelp av motiver med stor suksess en fast forestilling om vedkommende region hos kjøperne av bildene. Og det finnes også tilfeller av at kunstnere med hensikt forandret eller ødela stereotyper for å realisere nye bildeideer.

Kooperasjonsprosjektet Stereo. Not Mono inviterer kunstnere til å tenke over og kunstnerisk omsette stereotypene fra sin egen region eller fra regionen til kooperasjonspartneren. Hvilket bilde har vi av Øst-Norge og dem som bor der? Troll, elger og lusekofter? Holmenkollen, vinteridrett, ski, grov sjø og olje, fjorder, geitost og laks?

Og hvilke slagord kommer vi på når vi tenker på Schleswig-Holstein: flatt landskap, hav på begge sider, blomstrende gule rapsåkre under en blå himmel, marsipan, matjessild, Kiel-uka under hvite seil, sauer på dikene og vadehavet, busseruller og fyrtårn?

Er vi selv preget av slike mønstre, av høye skyer eller ville fosser, av vide horisonter eller mektig fjordlandskap? Spiller dette noen rolle i dag når vi ser bort fra kitsch, eller er de uten betydning? Og når vi er på reise, kan det da være at blikket utenfra gjør oss klar over nye særegenheter i vår egen region?

Gjennom tittelen Stereo. Not Mono er intensjonen med prosjektet allerede klar. Det dreier seg om en utenforståendes blikk på det som man kjenner igjen i det andre og om vant blikk på det fremmede i det som er ens eget, om skiftende spill mellom å få bekreftet og å stille spørsmål ved hvordan vi vanligvis opplever noe, om mangfoldet i de forskjellige stemmene som med innsigelser, motmæle og harmoni forteller om Øst-Norge og Schleswig-Holstein.

Derfor har vi helt bevisst holdt temaet åpent, i de forskjellige kunstarter finner man mange mulige innfallsvinkler.

Samarbeidspartnere

Punkt Ø – Galleri F 15

Stadtgalerie Brunsbüttel

Bundesverband Bildende Künstler

Østlandsutstillingen

Kunstnere

Gunvor Nervold Antonsen (NO) Sissel Aurland (NO) Jan Erik Beck / Hans Martin Øien (NO)  Kristian Evju (NO)  The Hungry Hearts Pin-Up Performance Band (Nina Bergström, Ellen Frøysaa, Edith Roth Gjevjon, Tonje Gjevjon, Line Halvorsen, Henriette Høyskel, Ingeborg Koll, Mona Krager) (NO)  Maren Juell Kristensen (NO) Kine Lillestrøm (NO) Monica Løvdahl (NO)  Paiva Margarida (NO) Petter Napstad (NO), Mona Næss (NO) John K. Raustein (NO)  Anna Edit Ring (NO) Kristian Skylstad / Hans Christian Skovholt (NO)  Berit Andreassen Thorsen (NO)  Espen Tversland (NO)  Marit Viljugrein (NO)  Hedvig Winge (NO)  Eva Ammermann (DE)  Deborah Di Meglio (DE)  Christian Egelhaaf (DE) Kristin Grothe (DE)  Nicolas Freitag (DE)  Ilka Kollath (DE)  Anja Klafki (DE)  Snophob av Andreas Reinhardt ved Lutz Rehfeld og Andree Schulz (DE)  Elke Schweigart (DE)  Tamer Serbay (DE)  Franziska Stubenrauch (DE)  Heiko Wommelsdorf (DE)

2 Illustrasjonsbilde

3 Illustrasjonsbilde

4 Illustrasjonsbilde

Hilmar Fredriksen

5 Illustrasjonsbilde

Thomas Hestvold