Galleri F 15

Typer og Arketyper

19. jan - 10. mar 2013

Cindy Sherman (USA), Vibeke Tandberg (NO), Cajsa von Zeipel (SE), Tonje Bøe Birkeland (No)

Opp gjennom kunsthistorien har det å avbilde mennesker, og å formidle egenskaper og mentale tilstander, vært et hovedområde for billedkunsten. Portrettet skal vise individuelle trekk ved den som avbildes, ha en allmenngyldighet som gjør at betrakter kan kjenne seg igjen, og rekvisitter (eller attributter) som gir oss muligheten til å se hvilken posisjon i samfunnet den portretterte har. Samtidskunstens kjerne er grenseoverskridende og undersøkende, og portrettgenren har blitt brukt til å være med på å endre vårt blikk på kunsten. I denne utstillingen bruker kunstnerne sin egen kropp som utgangspunkt i verkene, men uten at verkene kan karakteriseres som selvportrett. Kunstnerne skaper alle en spenning mellom individet og det allmenne, mellom portrettet og stereotypen.

Utstillingen viser eksempler på hvordan portrettet som genre har blitt brukt, og utfordret, av samtidskunstnere fra Cindy Sherman til i dag, spesielt gjennom kunstneres portrettering av arketyper. Portrettet blir brukt som virkemiddel og genren blir utfordret i kunstprosjektene som vises. Utstillingen understreker samtidskunstens potensial for å si noe om mennesketyper og individets sammenheng i samfunnet.

Cajsa von Zeipel, Skulptur

Cajsa Von Zeipel arbeider med skulptur i store format som bærer referanser til både mote og ungdomskultur, renessansemestere og den klassiske tradisjon i skulptur. De er modellert i polystyren og den endelige formen dekkes med et lag av plastisk masse. Den hvite overflaten og den realistiske skildringen av de høye og tynne figurene har en estetikk som er både tiltalende og skremmende.

Tonje Bøe Birkeland, Fotografi og installasjon

I prosjektet Tuva Tengel (1901-1985) / Brev fra Mongolia portretteres Tuva Tengel gjennom en reise i Mongolia mellom 1927 og 1937. Dette er tiden for de siste romantiske oppdagelsesreisende, som også reiser ut på jakt etter å kartlegge verden vitenskapelig. Kunstnerens selviscenesettelse som den fiktive Tuva Tengel undersøker både en historisk tid og aspekter ved portrettet, og utviklingen av denne genren innenfor samtidskunsten. Bildene fører også tankene til maleriets romantiske landskapstradisjon.

1 Tonje Bøe Birkeland. Bayanzag 1931

Tonje Bøe Birkeland. Bayanzag 1931

2 Cindy Sherman, Untitled

Cindy Sherman, Untiteled, 1984. C-print. Hasselbladstiftelsen

3 Cajsa Von Zeipel, Messy Minors

Cajsa von Zeipel, Messy minors

4 Tonje Bøe Birkeland, Tuva Tengel

Tonje Bøe Birkeland. Bayanzag 1931