Galleri F 15

Ung. Lovende

29. nov 2014 - 25. jan 2015

Punkt Ø – Galleri F 15 presenterer den unge kunstscenen gjennom utvalgte verk som av Punkt Ø defineres som de mest interessante og nyskapende i årets avgangsutstillinger ved Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Tromsø.
 

Kunstnere

Amber Ablett (GB), Tiago Bom (PT), Serina Erfjord (NO), Karin Erixon (SE), Helene Førde (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Mimmi Mattila (FI), Hidemi Nishida (JP), Georgia Rodger (GB), Georg Rohlfing (DE), Erna Elinbjörg Skuladottir (IS), Daniel Slåttnes (NO), Tarald Wassvik (NO), Lasse Årikstad (NO)

Forfør oss til å se

Jaget etter det siste nye driver oss. Magien ligger i å oppdage fremtiden. Dette gjelder for kunst, som for mote, design og teknologi. I England har organisasjonen New Contemporaries siden 1949 hentet inn unge kunstnere, og gitt dem mulighet til å etablere verdifull kontakt med kunstfeltet gjennom en årlig utstilling. Punkt Ø – Galleri F 15 har systematisk satt søkelyset på den unge kunsten i mange år. I 1993 etablerte galleriet et prosjektrom for det unge og nyskapende. Arenaen ble avviklet i 2006, men engasjementet har hele tiden vært til stede. 

Ung.Lovende er ikke en sammenstilling av unge kunstnere som viser et «klassisk» opprør mot hegemoniske kunstspesifikke eller sosiale sannheter. Utstillingen inneholder ingen verk med krasse iboende debattskapende provokasjoner, slik som den sjokkartede filmen til Anna Odell, hvor hun iscenesetter et selvmordsforsøk, på Konstfack i Stockholm i 2009[1], vist på Galleri F 15 samme året.

En radikal tilnærming til kunsten, som jo ofte er forbundet med nye generasjoner, gjør noe med forventningene til en utstilling som Ung.Lovende. I kunstmagasinet Billedkunsts anmeldelse av avgangsutstillingen i Oslo stilles nettopp spørsmålet «Hvor ble det av all buldringen fra de siste ti-femten årene? De mørke visjonene og den heftige ekspressiviteten?» [2]. Tendensen som synes å utpeke seg blant kunstnerne er en søken mot det poetiske og innadvendte, noe også Billedkunsts anmelder påpeker.

Ung.Lovende kan oppleves som nordisk blond og romantisk. Formmessig har flere av verkene en spartansk eleganse og et stille uttrykk. Mange av kunstnerne belyser en tendens som kom for fullt under fjorårets hovedutstilling på Venezia-biennalen. Det mystiske og okkulte ble da hentet fram og hyllet. I tillegg ser vi en undersøking av forestillingen om kunstneren som jakter etter inspirasjon, og verk som tematiserer representasjon av kvinner. I noen arbeider undersøkes rom og arkitektur, uttrykt i steds-spesifikk kunst som både angriper og forstyrrer, eller motsatt, subtilt og stille peker mot rommets og bygningens skjulte sider, og stedets ånd. Den personlige fortellingen er også til stede, samt performativ skulpturell og flerdimensjonal installasjon. 

En kunstinstitusjon er preget av fagkunnskap, erfaring, intuisjon og smak. Vi som har valgt kunstnere og verk, har hentet inn kunstnere som vi opplever at har funnet sitt uttrykk. Det er en lang prosess å komme dit, men som anmelderen av avgangsutstillingen i Bergen skriver «… ut fra årets utstilling å dømme ser det ut til at skolen har fått mange et langt stykke på vei» [3].

Å invitere kunstnere til Ung.Lovende er gjort med stort alvor og ydmykhet. Vi har orientert oss mot å finne «nytt gull». Utvelgelsen av verkene og kunstnerne er gjort av Anja Bjørshol, Maria C. Havstam og Dag Sveinar i Punkt Ø. Utstillingen er kuratorisk sammenstilt av Anja Bjørshol og Maria C. Havstam.

Tusen takk til kunstnerne, til kunstakademiene og til Sparebankstiftelsen DNB.

Maria C. Havstam

På vegne av prosjektgruppen

 

[1] Anna Carolina Odell. Okänd, kvinna 2009- 349701. Eksamensarbeid, Konstfack i Stockholm i 2009.

[2] Kjetil Røed i Billedkunst nr4. 2014.

[3] Sigrun Åsebø i Billedkunst nr3.2014

 

Amber Ablett

http://www.amberablett.com/Amber-Ablett

Tiago Bom

Serina Erfjord

http://www.serinaerfjord.com/

Karin Erixon

Helene Førde

http://www.heleneforde.com/

Kay Arne Kirkebø

http://kayarne.net/

Mimmi Mattila

Hidemi Nishida

http://hdmnsd.com/

Georgia Rodger

http://www.georgiarodger.co.uk/

Georg Rohlfing

http://georgrohlfing.blogspot.no/

Erna Elinbjörg Skuladottir

http://spodefactoryart.blogspot.no/2013/03/site-specific-work-in-progress-in.html

Daniel Slåttnes

http://www.slaattnes.com/

Tarald Wassvik

http://www.taraldwassvik.com/

Lasse Årikstad

http://lassearikstad.com/

1