01 Kjell Varvin, 20201104, 2020. Blyant Og Akryl På På Papir, 70×100 Cm

Intermediary Stages of a Never-Ending Process, del II

23.okt – 26.jan 2022

Kurator: Monica Holmen

Galleri F 15 stengte dørene til Kjell Varvins utstilling Intermediary Stages of a Never-Ending Process fire dager etter at den åpnet 6. mars i 2021 på grunn av lokale COVID-19 tiltak. Å ende opp med knapt tre ukers visningstid var uheldig for denne utstillingen som det lå så mye arbeid bak. Galleri F 15 inviterer derfor til Intermediary Stages of a never-Ending Process,  del II.

Flere nye arbeider vil komme til, og Kjell Varvins abstrakte, konstruktivistiske uttrykk, der det umiddelbare, intuitive og tilfeldige står sentral, skal vises i Galleri F 15s saler gjennom nye monteringsgrep. 

Varvins ideale er kaos, og en nærliggende kollaps peker for han mot hans vesentlige aspekter, nemlig forgjengelighet og foranderlighet.  De ulike komposisjonene i utstillingen gjenspeiler hans åpne tilnærming til hvor den kunstneriske prosessen bringer verket. Samtidig står hver linje, hver form, hvert stålstykke og objekt i et energisk forhold til hverandre. Referanser til musikk er  underliggende og samtlige verk preges av musikalitet og rytme. 

Utstillingen åpner lørdag 23.oktober kl. 14.00