Land art 2017

29. mai - 1. jun 2017

Performance på Alby; i hagen, i skogen og på stranda

Med 5. trinn, Ramberg skole

Workshop 29. mai – 1. juni 2017

Vernissage og performance tirsdag 6.juni

For tredje året på rad gjennomfører vi et land art prosjekt på Alby. 5. trinn på Ramberg skole skal sammen med kunstnerne Camilla Fonneland Sandberg og Astri Tonoian øve inn hver sin performance. Prosjektet går over fire dager og er tverrfaglig med fokus på kunst, naturfag og det unike området på Jeløya.

Målet med prosjektet er å sette fokus på menneskelig inngripen i naturen og få elevene til å reflektere rundt forholdet mellom menneske og miljø.

Workshopen starter mandag 29.juni med tre fagpersoner som skal fortelle elevene om de ulike områdene. Anja Bjørshol, formidlingskonsulent i Punkt Ø, skal fortelle om hagen som kultivert natur. Cecilie Kildahl, rådgiver i Miljøseksjonen i Moss kommune, skal fortelle om globale problemer med forurensing i havet. Gunnar Bjar, seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Østfold, skal fortelle om Albyskogen og landskapsvernet.

I en tredagers workshop skal tre elevgrupper lage hver sin performance og synliggjøre samspillet mellom menneske og natur. Det hele avsluttes med en felles fremvisning av performancene, for hverandre, foreldre og søsken, tirsdag 6. juni.

 Punkt Ø i samarbeid med Ramberg skole og Moss kommune

Støttet av Den naturlige skolesekken