8. juni 2019 kl. 15.30 | I vindfanget i Galleri F 15
PROSJEKTPRESENTASJON MED NMBU-STUDENTER

Punkt Ø har invitert landskapsarkitektstudenter ved NMBU til et samarbeid med MOMENTUM10 «The emotional exhibition». Seks studenter fra 1-3 studieår har gjennom et semester blitt utfordret fra sitt ståsted i møtet med kunsten. Momentum biennalen har vært en inspirator, bl.a Olafur Eliassons installasjon Lille elv / Green river fra 1998.

Landskapsarkitekturens kjernekompetanse er natur, form og menneske. Landskapsarkitekten har derfor en nøkkelrolle i utvikling av den grønne byen. Gjennom den lokale konteksten forteller studentene historier nettopp om vår bevissthet – eller mangel på bevissthet-  når det gjelder naturens elementer, om globale utfordringer vi står overfor og menneskets plass i det urbane rommet.

Kunstens frie tilnærming og måter å fortelle historier på om samtidens utfordringer har inspirert studentene. Dette har resultert i 4 prosjekter som tar utgangspunkt i Mosseelva og dens omgivelser.

1. The Golden Forest / Den Gylne Skogen
– Installasjon på Elveplassen ved Verket

Mennesket har i all tid vært avhengig av og nyttiggjort seg av sine omgivelser og deres ressurser. Naturen utgjør grunnlaget for det moderne samfunnet vi lever i og er en forutsetning for vår helse, velstand og sikkerhet. I løpet av de siste hundre årene har menneskelig aktivitet presset naturen til det ytterste. Vi ser stadig oftere hvordan omgivelsene rundt oss responderer på dette. Naturen og det den gir oss er ikke lengre noe vi kan ta for gitt. En bærekraftig fremtid er bare mulig dersom vi endrer atferd og yter noe tilbake.

Den Gylne Skogen består av forskjellige typer trær med ulik karakter og særpreg. Disse representerer naturen og overlever ikke sommeren med mindre besøkende og innbyggerne i Moss sammen tar ansvar for å ta vare på dem. Bruk av gullfarge er brukt for å understreke verdien naturen har for vår eksistens. Folk oppfordres gjennom oppslag og sosiale medier til å oppsøke installasjonen og å bidra ved å vanne trærne.

v/ Ane Liavaag Ellefsen, Elise Gunness Buan og William Diego Tidemann-Andersen – alle Landskapsarkitektstudenter 3.årstrinn

2. Elva som individ
– Fotoinstallasjon på ByLab

En kommentar til at naturen ikke har juridiske rettigheter. Alle elver har sin identitet, opprinnelse, historie og fremtid, – som et individ. Mosseelva sin identitet som byelv og formgiver utforskes gjennom en bildeserie. Hvordan byens historie har påvirket elva, og hvordan elvas opprinnelige form har blitt transformert av mennesker. I en tid hvor stadig flere blågrønne strukturer i verden får status som juridiske individer, hvordan vil man behandle fremtidig utvikling langs Mosseelva om den fikk de samme rettighetene?

v/ Mallory Petersen Chamberlain. Landskapsarkitektstudent 3.årstrinn

3. Byrom, demokrati og tyggis
– Tyggis-installasjon på gategulvet – og utstilling på Bylab

Prosjektet er en kommentar til den omfattende reguleringen av det offentlige rom. Den eneste mulighet til å sette spor er å forsøple med tyggegummi på gategulvet. Installasjonen er fargesetting av tre eksisterende tyggisklatter i oransje på tre ulike steder i Moss. De er farget med ulike medier, der fargesettingens varighet representerer graden av tillatelse gitt av den forvaltningsansvarlige. Ben Wilson «the chewing gum man» har fungert som inspirasjon for prosjektet.

v/ Kristine Marie Stadheim. Landskapsarkitektstudent  2.årstrinn

4. Rabben Redux
– Fotodokumentasjon på Bylab.

Rabben er den lille fliken av et landskap i møtet mellom Mosseelva og fjorden/ Sundet. Det er en egen biotop omgitt av brakkvann bygd på organisk materiale og flis fra cellulosefabrikken M Peterson & Søn A/S fra 1883-2012. Prosjektet innebærer å re-dokumentere dette landskapet som den spanske kunstneren Lara Almarcegui jobbet med i prosjektet «Et Brakkland / A Wasteland» i forbindelse med Momentum 06, derav tittelen Rabben Redux.

Å løfte fram et prosjekt som med tiden kanskje er blitt glemt, om de besøkende i det hele tatt har hørt om det – og nettopp nå – som området gjennomgår store transformasjoner – er aktuelt, sett i lys av dagens samtale om den eskalerende klima- og naturkrisen. Tanken er å dokumentere en «hage laget av naturen selv».

v/ Christoffer Eide. Landskapsingeniørstudent 1.årstrinn