Galleri F 15 ble opprettet i 1966, og etablerte seg raskt som et ledende visningssted for samtidskunst i Norge og Norden. I 2006 fusjonerte våre eiere, Moss kommune, Østfold Fylkeskommune og Kulturdepartementet F 15 med Momentum – Nordisk Biennale for Samtidskunst under navnet Punkt Ø – Fylkesgalleri for Østfold. Fra 1. januar 2020 gikk Østfold over til å bli en del av Viken. Punkt Øs styre valgte ved denne anledningen å gå bort fra fylkesgallerinavnet Punkt Ø og tilbake til det tradisjonsrike Galleri F 15. Momentum vil fortsette å være en svært viktig del av arbeidet til galleriet.

Galleri F 15s egenart er den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenheten i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære og tematiske utstillinger. Utstillingene er alltid eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon.

Vi i staben er glade for å hente tilbake det stolte og godt etablerte navnet Galleri F 15. Navnet har alltid hatt ett godt rotfeste både lokalt og internasjonalt. Vi har tro på at navneendringen vil styrke identiteten til Moss som kunstby, ved å understreke den lange tradisjonen galleriet har hatt for å satse på samtidskunst.-
– Dag Aak Sveinar, Galleri F 15s direktør.

Logo GalleriF15 R├©d