Uriel Orlow (f. 1973 i Zürich) er en billedkunstner som for tiden bor og arbeider i London og Lisboa. Hans forskningsbaserte, prosessorienterte og tverrfaglige praksis tar for seg rester etter kolonitiden, planter som politiske aktører, hukommelsens romlige manifestasjoner og hull i representasjonen. Han benytter film, foto, tegning, lyd, forelesningsperformancer og modulære multimedieinstallasjoner til å utforske spesifikke steder og mikrohistorier på måter som fører ulike billedlige regimer og fortellende moduser sammen til et hele. Han studerte ved Central Saint Martins College of Art & Design London, Slade School of Art, University College London og Universitetet i Genève.

 

The Crown Against Mafavuke, 2016

Imbizo Ka Mafavuke [Mafavuke-tribunalet], 2017

Handlingen i dette film-diptykonet er lagt til Sør-Afrika og tar for seg medisinplanter som dynamiske agenter som knytter naturen og mennesker sammen i et nett av legende, historiske og økonomiske forbindelser. The Crown Against Mafavuke viser en rekonstruksjon i rettsbygningen i Pretoria av en rettssak fra 1940, der Mafavuke Ngcobo, som drev med tradisjonell urtemedisin, ble anklaget for ulovlig bruk av vestlige ingredienser i legemidlene sine. I Imbizo Ka Mafavuke er situasjonen snudd på hodet. Mafavuke dukker opp i vår tid – som dommer i en imaginær, men nødvendig rettssak der eksperter på tradisjonell legekunst, aktivister og advokater samles for å drøfte de innfødtes kunnskap og legemiddelindustriens jakt på bioaktive ingredienser fra tradisjonell medisin som kan brukes i nye legemidler. De to manusbaserte filmene utforsker den ideologiske og kommersielle konfrontasjonen mellom to ulike, men sammenflettede legemiddeltradisjoner og deres bruk av planter. Handlingen glir også over i tematikk rundt kjønn og rase som setter spørsmålstegn ved ideer om renhet og opprinnelse. Filmene ligger i krysningspunktet mellom dokumentar og drama og stiller viktige spørsmål rundt hvordan innfødt kunnskap kan beskyttes som allmenning i en global kontekst.