Galleri F 15

Espen Dietrichson

18. jun - 21. sep 2016

Doble klanger fra enkle rom

Akvarell og skulptur 

Utstillingen presenterer nye arbeider av Espen Dietrichson laget spesielt for F15. I en årrekke har kunstneren utforsket forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for Dietrichsons kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier arbeider.

Utstillingen presenterer nye arbeider av Espen Dietrichson laget spesielt for F15. I en årrekke har kunstneren utforsket forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for Dietrichsons kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier arbeider.

Verkene i utstillingen baserer seg på speilinger og vekselvirkningen mellom flate og form, og er tett forbundet ved at de er utviklet innenfor samme idé. Fra skulpturelle former har kunstneren hentet utsnitt som har dannet nye billedrom til en serie akvareller, og fra disse billedrommene har han hentet flater som i skulpturene møtes til tredimensjonal form. Slik reflekterer bilder og skulptur hverandre ved at de er utviklet innenfor samme gest.

Dietrichson har latt en serie skulpturer i blankt stål fortsette fra gallerirommet og ut i hagen. Ute speiler skulpturene trær og himmel, lys og skygge. Inne reflekteres gallerirommet, akvarellene og en samling utstoppede fasaner, frosset i et ekstatisk øyeblikk.

Espen Dietrichson (f. 1976) er oppvokst i Arendal men bor nå i Oslo. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi og er representert på Galleri Haaken i Oslo. Han har en rekke utstillinger bak seg – både gruppe- og separatutstillinger, senest Wide Open på Galleri Haaken (2014) og Syv år senere, i Bomuldsfabriken Kunsthall.

Til utstillingen følger en artist book, med dikt av Nils Christian Repstad Moe.

Kurator: Dag Aak Sveinar

Utstillingen er støttet av Sparebankstiftelsen og Kulturrådet

10 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

9 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

8 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

7 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

6 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

5 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

4 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

3 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

2 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

1 Vegard Kleven

Foto: Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15