Galleri F 15

JAN CHRISTENSEN OG ANDERS FJØSNE

24. nov 2012 - 13. jan 2013

ONOMATOPOEIA
Lydinstallasjon
Kurator: Tor Andreas Gitlesen

Punkt Ø-Galleri F 15 inviterer til en grenseoverskridende kunstopplevelse. Jan Christensen (f. 1977, København) og Anders Fjøsne (f. 1981, Oslo) har skapt en installasjon med lyd og farger hvor publikum deltar i en intuitiv lek i utstillingsrommet.

Installasjonen består av en vegg av søyler og flere enheter med avansert egenprodusert analogt lydutstyr; tonegeneratorer (oscillatorer), samplere, synthesizere, et ombygget keyboard og aktive høytalere. Dette er kombinert med fysiske sensorer og innebygde lyseffekter, som bidrar til en helhetlig audio-visuell opplevelse. Gjennom betrakterens interaksjon med utstillingen igangsettes apparatene som utgjør kunstverkene. Ved å skru på knotter, trykke på knapper og bevege seg mot forskjellige sensorer, produseres det musikk og farger.

Utstillingens tittel ONOMATOPOEIA, betyr for lyd det samme som onomatopoetikon betyr for ord; altså en lyd som hermer etter sin kilde eller opprinnelse.

Spørsmålet om hva som skiller lyd og musikk er for mange muligens den første tanken i møte med utstillingen. For kunstnerne er ikke det et ultimatum i forhold til resultatet av arbeidet. Prinsippene for lyd som presenteres er grunnleggende for all form for musikk og representerer utstillingens uendelige audio-visuelle muligheter og kunstens fundamentale eksperimentelle form. Leken, den følelsesmessige opplevelsen og grenseløse eksperimenteringsmuligheter illustrerer det ubeskrivelige ved kunstverkets lagdelte, fragmenterte og kaotiske form.

Lyd hører med blant de nyeste genrene innenfor samtidskunsten, men kan likevel spore anene sine tilbake til 1920 og 30-årene. Dadaistene og surrealistene eksperimenterte med lyd. I dag henger denne kunstformen tett sammen med andre former som performance og installasjon, og i dette tilfellet også med skulptur og stedsspesifikk romkunst. Lydkunsten representerer også et av de sterkeste tverrfaglige elementene med sin forbindelse til musikk og teater.

Anders Fjøsne bor og arbeider i Oslo. Sammen med Jan Christensen har Anders Fjøsne siden 2010 gjennomført prosjekter og utstillinger ved Dortmund Bodega, Oslo; Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand; Artsonje Art Center, Seoul; LEAP Lab for Electronic Art and Performance, Berlin; Kunsthalle Exnergasse, Wien og Jærmuseet/Vitenfabrikken, Sandnes. På Galleri F 15 installeres ONOMATOPOEIA i sin til nå mest komplekse form.

Jan Christensen er basert i Oslo og Berlin. Han har hatt internasjonal eksponering og aktivitet siden 2002, med separatutstillinger ved institusjoner som Kunsthaus Baselland i Basel, Stenersenmuseet i Oslo, Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, Stedeljik Museum voor Actuele Kunst (SMAK) i Ghent, Kubus Lenbachhaus i München i tillegg til en lang rekke andre institusjoner, private gallerier og prosjekter med kunst i det offentlige rom. Kommende utstillinger inkluderer Gerhardsen Gerner (Berlin/Oslo) og Kunsthal Brænderigården i Viborg, Danmark. Han mottok høsten 2012 arbeidsstipend fra Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere og et residency opphold ved Seoul Art Space Geumcheon i Sør-Korea for 2013.

Utviklingen av prosjektet ONOMATOPOEIA var i 2011 støttet av Norsk Kulturråd.

Kurator: Tor Andreas Gitlesen

www.janchristensen.org

Christensen Og Fjøsne

Foto: Christensen og Fjøsne