Galleri F 15

REPEAT.FORWARD

27. jan - 27. mar 2018

Kurator: Maria Claussen Havstam
Kokuratorer: Anja Bjørshol, Guro Dyvesveen og Dag Sveinar

I REPEAT.FORWARD presenteres seks unge kunstnere, som gjennom ulike genre undersøker det abstrakte og materialbaserte uttrykket. I vår tid der ingen disiplin har forrang, re-testes muligheter og begrensninger innen maleri, skulptur og lydkunst. Kunsten er skapt i en nåtidig kontekst, men tar fritt for seg av tegn og koder fra den moderne kunsthistorien.

Gjennom ulike uttrykk og materielle sammenstillinger, vises verk med kunsthistoriske referanser til modernismens abstrakte ekspresjonisme, naivisme, surrealisme og minimalisme. Nye frigjørende spørsmål om sanselig erkjennelse og tingenes egen bevissthet, innlemmes i den kunstneriske prosessen. Vi møter kunstneriske uttrykk som beveger seg fra postmodernismens språkspill mot en visuell vending, hvor nærkontakt med materialer, materie og objektet vies oppmerksomhet.

Kunstnere: Anna Daniell (NO), Carl Mannov (DK), Kim Kvello (NO), Lina Norell (SE), Ragna Bley (SE), THERESE FRISK (SE)

1 Anna Daniell, Podium, 2018.

Lina Norell, The tower (2017). Foto: Istvan Virag

4 Ragna Bley

Ragna Bley, Weaver, her (2017)/Palace Time (2017). Foto: Istvan Virag

3 Lina Norell

Lina Norell, The tower (2017). Foto: Istvan Virag