Under Momentum 2011 ble et sett av fem tidskapsler laget og gravd ned i hagen på Alby gård utenfor Galleri F 15. Disse tidskapslene inneholder ukjente arbeider av kunstnere og vil bli åpnet om 50 år. Boksene er fortsatt nedgravd. Rosalind Nashashabi var en av de deltakende kunstnerne i 2011, og til Momentum10, blir denne mulige fremtiden igjen husket på gjennom hennes tidskapsler. 42 år gjenstår før boksene skal åpnes, og det som er inni kan bli relatert til hennes filmpraksis, tegninger og malerier eller til ider som hun hadde i 2011, dermed blir det ukjente presentert i en tidligere fremtid nå.

Rosalind Nashashibi er en Londonbasert kunstner som arbeider med film og maleri. Hennes filmer formidler erfaringer av øyeblikk og hendelser, ofte gjennom å ta i betraktning relasjonspolitikk i samfunnet og i den utvidede familien. Hun fusjonerer hverdagsobservasjoner med fisjon eller mytologiske elementer. Som i hennes filmer, beveger maleriene hun skaper seg også mellom inntrykk og mer konkrete deskriptive former eller figurer, hvor figurasjon kan være et importert element fra en annen lingvistisk orden. Nashashibi var Turner Pris nominert i 2017, hun representerte Scotland på den 52. Venezia Biennalen, og hennes arbeid har blitt vist på Documenta 14, Manifesta 7, the Nordic Triennial, og Sharjah 10.  Hun var den første kvinnen til å vinne Beck’s Futures prize i 2003. Hun er senior foreleser i billedkunst på Goldsmiths University.