Galleri F 15

Jakob Oredsson – Symbiotiske fortellinger

22. okt 2022 - 22. jan 2023

Symbiotiske Fortellinger (Alby Alltid Allerede) er en del av Jakob Oredssons kunstneriske forskningsprosjekt Scenografi som Symbiose ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad. I prosjektet stiller Oredsson spørsmål som står i en vekselvirkning med teorier om utvidet scenografi og utfordrer disse ideene innenfra.

Med sin kunstneriske forskning søker Oredsson å reforhandle nåværende hegemoniske scenografiske praksiser, i forhold til binære motsetninger som forgrunn – bakgrunn, på scenen – utenfor scenen, scene – sal, teater – arkitektur, inne – ute, ved å vise frem den tvetydige tilstanden der noe kan være to, eller mange, ting samtidig.

Utstillingen på Galleri F15 er blitt til gjennom en lang prosess der Oredsson tilbrakte lengre forskningsperioder på Alby, lette etter historier i ulike skalaer i tid og rom, både menneskelige og ikke-menneskelige, som danner konteksten for Galleri F15, arkitekturen, hagen, stranden og de stadig vekslende, ekspanderende omgivelsene.

Alt som er med i utstillingen, eksisterte allerede på Alby, de var og er en del av en økologi som galleriet er én del av. På engelsk kan ordet Alby rett og slett oversettes til «mansion», herregård. Mansion kommer fra latin mansio, som er avledet fra manēre, å bli igjen. Denne utstillingen består av ulike deler som på forskjellige måter har dukket opp her og blitt igjen, i miljøet. Noen av dem kom til Alby før noen av oss, noen av dem vil forsvinne før oss, noen av dem vil bli igjen etter oss. Alby er i konstant bevegelse, forvandling, det beveger seg på egen hånd, og det forblir. Alby viser seg som fortiden og Alby åpner seg mot fremtiden ved objektene som er en del av utstillingen.

Symbiotiske Fortellinger (Alby Alltid Allerede) vil eksistere i solidaritet og symbiose med Alby, med det nære og det fjerne. På samme tid bringe landskapet inn i galleriet og galleriet inn i landskapet, eksistere tvetydig og simultant inne og ute, her og der. Hvordan eksisterer Alby alltid allerede gjennom sammenvevde Symbiotiske Fortellinger?

Jakob Oredsson er utdannet kunstner, arkitekt og scenograf, og for tiden kunstnerisk stipendiat ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold, med støtte fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HKDIR).

2022 Symbiotic Stories Jakob Oredsson 07

Foto: Eivind Lauritzen. Symbiotic Stories Jakob Oredsson Galleri F 15 (2022-2023)

JAKOB OREDSSON - SYMBIOTIC STORIES / GALLERI F 15 (norwegian subtitles) Film by Texas Moss

2022 Symbiotic Stories Jakob Oredsson 03

Foto: Eivind Lauritzen. Symbiotic Stories Jakob Oredsson Galleri F 15 (2022-2023)