Momentum 4

MOMENTUM 4: Try Again. Fail Again. Fail Better.

2. sep - 15. okt 2006

KURATORER

Annette Kierulf
Mark Sladen

KUNSTNERE

Endre Aalrust & Thomas Kilpper, Lara Almarcegui, Johanna Billing, Gerard Byrne, Phil Collins,, Knut Henrik Henriksen, Sergej Jensen, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Ragnar Kjartansson, Joachim Koester, Juozas Laivys, Camilla Løw, Talleiv Taro Manum, Michaela Meise, Rosalind Nashashibi, Romantic Geographic Society (Oliver Kochta-Kalleinen & Jussi Kivi), Michael Sailstorfer, Lucy Skaer, Egill Sæbjörnsson, Joanne Tatham & Tom O`Sullivan, Mark Titchner, Sue Tompkins, Lars Vilks.

DSCF0007

TRY AGAIN. FAIL AGAIN. FAIL BETTER.

Da vi ble invitert til å kuratere Momentum 2006 av daværende direktør Jørn Mortensen, var den eneste føringen at prosjektet ikke skulle avgrense seg til Norden denne gangen. Utstillingen har fortsatt fokus på ung nordisk kunst, men vi har utvidet referanseområdet til en rekke byer i Nord-Europa, hvorav mange har sterke sosiale, kulturelle og økonomiske bånd til Norden. På denne måten håper vi å beholde en lokal forankring, samtidig som vi ønsker et bredere referansegrunnlag for prosjektet.

Utstillinger med geografiske begrensninger kan være problematiske. Kunstnere født i Norden opplever ikke nødvendigvis det nordiske som en ønsket ramme for sin praksis, slik 90-tallsgenerasjonen i enkelte tilfeller ble forsøkt «brandet» under betegnelsen «the Nordic miracle». Kunstnere har ofte utdannelsen sin og nettverket sitt fra flere steder, og virkeområdet kan strekke seg over flere kontinenter. Derfor kan utvekslingen mellom ulike byer og lokaliteter, på tvers av nasjonene, i større grad være det som kjennetegner tilhørighet. I tillegg har det nordiske som konstruksjon mistet noe av sin tidligere relevans, etter hvert som politiske veivalg i de ulike landene har ført til mindre fokus på fellesinteresser i det kulturelle feltet.

Da vi begynte arbeidet med denne utstillingen sommeren 2004, bestemte vi oss for å utvikle utstillingen gjennom møtet med kunsten, fremfor å lete etter kunst som passet til et forutbestemt tema. Det viste seg imidlertid at mange av de arbeidene vi interesserte oss for hadde en fellesnevner i det absurde.

Kierkegaard. av flere kalt absurdismens far, skriver i en av sine journaler om humor som noe som oppstår i oppdagelsen av misforholdet mellom jeget og idéen om jeget. Slike «misgorhold» har gjerne absurditeten som følgesvenn, og dette ble et hovedområde for vår videre utforskning.

På dette tidspunktet kom vi fram til tittelen på prosjektet «Try Again. Fail Again. Fail Better». Denne aforismen er hentet fra et av Becketts siste verk, Worstward Ho, og bærer i seg mye av det vi ønsker å sette lys på i denne utstillingen. Den forteller om selvrefleksjonen i disse kunstpraksisene, der metoder som rekonstruksjon og appropriasjon går igjen. Kildene for slik gjenbruk er mange; kunsthistorien, populærkulturen eller institusjonelle strukturer. I denne låneprosessen blir ofte kildematerialet utsatt for «misforståelser» eller «misbruk», der resultatet ofte grenser til det absurde. Men, som hos Beckett, er det en absurditet som går hånd i hånd med kontinuerlig selvkritisk holdning. Det er denne evnen til å bruke «feil» til noe produktivt, og til å kombinere bevisstheten om å mislykkes med troen på viktigheten av å forsøke, som oppleves relevant i dag.

Momentum 2006 er ikke en temautstilling. Det er heller ikke et forsøk på å komme med én enkelt påstand. Tittelen kan vise til kunstnernes arbeid, men like mye til kuratorenes. Våre sykliske bestrebelser med å få puslespill til å gå opp og lage en interessant kontekst for kunsten, har i stor grad derid seg om å prøve, feile og prøve igjen.
Vi ønsker å takke alle kunstnerne i utstillingen for deres tillit til oss. Takk også til de som har hjulpet oss underveis.

Kuratorene for Momentum 2006
Anette Kierulf
Mark Sladen

DSCF0030

DSCF0022

2 2701 0